Southwest of Wales and England

June 2023

In Wales we stopped at an island, Skomer Island, a bird sanctuary and paradise for seabirds and especially the Atlantic puffin. We anchored at a small cove and lay there for two nights just enjoying the bird life that swarmed around us. We didn't go ashore but kept a safe distance not to disturb the birds. Unfortunately, it was therefore difficult to take good pictures, but we carry the experience with us. The little puffin chicks were at the cliff edges watched over by parents flying back and forth. In the water, well protected from large waves, the slightly larger novices swam by the hundreds and seemed to be playing with each other. It looked like pure nursery school for baby birds where they tried diving and tried to take off and land flights on the water - with varying results. It's hard to find anything cuter! That this was a famous birdwatching area was noticed by all the boats that docked at the bay during the time we were there. On one of the boats, real hardcore ornithologists appeared! We had noticed the large amounts of bird droppings that coated the mountains around the island and floated around in the water. This did not deter these enthusiasts on the boat. Dressed in wetsuits, snorkel gear and wooden (?) puffin dummies, they carefully swam out into the cold water to the playing birds and tried to blend in to get as close as possible. We couldn't help but photograph the phenomenon and said a prayer that they wouldn't get a mouth full of water… At night we got to see an amazing blood moon.

The next stop was on another island a little further south. Lundy Island which belongs to England. An island with large granite rocks with joints/layers in strange formations. Lundy has a unique animal and bird life that has come back in recent decades thanks to the eradication of rats that used to exist on the island. We saw lots of razorbills (or lesser auks) and puffins and lots of other seabirds. Both dolphins and seals appeared briefly. This was also a fantastic natural experience that we could enjoy from the boat. When we left the island we managed to get tangled in the line of a fishing buoy. Unfortunately, the lines float very far from the buoys at low tide and we had not kept enough distance. Luckily, we had turned off the engine in time so the propeller was not damaged and after spinning for a while we were able to untangle ourselves from the line.

Now we are at anchor next to Padstow marina, which due to lock gates always has high water in the harbor and can therefore receive boats like Anastacia in its "basin". Without these gates, the harbor would have been dry at low tide. When we got here yesterday at the time when the lock gates were supposed to open, we were informed that they had broken and had to anchor further away. Now we are waiting for information on whether the lock has been repaired and whether we can enter at the next high tide. We need to replenish the supplies with food and water.


I Wales lade vi till vid en ö, Skomer Island, ett fågelskyddsområde och paradis för sjöfåglar och då särskilt lunnefåglar (Atlantic puffin). Vi lade till vid en liten vik och låg kvar två nätter och bara njöt av fågellivet som sjöd runt oss. Vi gick inte i land utan höll oss på behörigt avstånd för att inte störa fåglarna. Tyvärr var det därför svårt att ta bra bilder men upplevelsen bär vi med oss. De små lunnefågelungarna låg vid klippkanterna bevakade av föräldrar som flög fram och tillbaka. I vattnet, väl skyddat från stora vågor, simmade de lite större ungarna i hundratal och tycktes leka med varandra. Det såg ut som rena förskolan för fågelungar där de provdök och försökte starta och landa flygningar på vattnet – med varierande resultat. Det är svårt att hitta något sötare! Att detta var ett känt fågelskådarområde märktes på alla båtar som lade till vid viken under tiden vi var där. På en av båtarna dök det upp riktiga hardcore-ornitologer! Vi hade lagt märke till de stora mängder fågelspillning som klädde bergen runt ön och flöt runt i vattnet. Detta avskräckte inte dessa entusiaster på båten. Iklädda våtdräkt, snorkelutrustning och lunnefågelattrapper i trä(?) simmade de försiktigt fram i det kalla vattnet till de lekande fåglarna och försökte smälta in för att få komma så nära som möjligt. Vi kunde inte låta bli att fota företeelsen och bad en bön för att de inte skulle få en kallsup… På natten fick vi se en fantastisk blodmåne.

Nästa anhalt blev på ytterligare en ö lite längre söderut. Lundy Island som tillhör England. En ö med stora granitklippor som ”skiktat” sig och bildar märkliga formationer. Lundy har ett unikt djur- och fågelliv som kommit tillbaka de senaste decennierna tack vare utrotningen av råttor som funnits på ön. Vi såg väldigt många tordmular och lunnefåglar och massor av andra sjöfåglar. Både delfiner och sälar visade sig korta stunder. Även detta blev en fantastisk naturupplevelse som vi kunde njuta av från båten. När vi lämnade ön lyckades vi trassla in oss i linan till en fiskeboj. Tyvärr flyter linorna väldigt långt ut från bojarna när det råder lågvatten och vi hade inte hållit tillräckligt avstånd. Turligt nog hade vi slagit av motorn i tid så propellern inte tog skada och efter en stunds snurrande kunde vi trassla oss ur linan igen.

Nu ligger vi på ankar intill Padstow marina som genom slussportar alltid har högvatten i hamnen och därför kan ta emot båtar som Anastacia i sin ”bassäng”. Utan dessa portar hade hamnen varit torrlagd vid lågvatten. När vi kom hit igår vid den tid då slussportarna skulle öppna fick vi information om att dessa hade gått sönder och blev tvungna att ankra en bit bort. Nu väntar vi på besked om porterna är lagade och om vi kan komma in vid nästa högvatten. Vi behöver fylla på förråden med mat och vatten.
 

YOU WILL ALSO LIKE

6 Commentaire(s)

 • Mia

  Mäktiga vyer!!

  08 June 2023 Answer
 • Christer

  Brutalt men ändå vackert 😊

  09 June 2023 Answer
 • Suzana

  Så härligt och vackert!! Hälsningar Suzana

  08 June 2023 Answer
 • Christer

  Mycket! 😊👍

  09 June 2023 Answer
 • Renae

  Enjoying your travel update!! Bless you on your journey💙💛💙

  08 June 2023 Answer
 • Christer

  Thanks 🥰

  09 June 2023 Answer

Leave a reply

Latest articles

Quotes

" Sail now, Work later "