Heading to the Grenadines and Grenada again

May 2024

We left Martinique and made a night sail to St. Vincent and the Grenadines which we visited on our way north. On the way south we once again passed the island of St Lucia. This time we chose to go on the east side of the island to get steadier Atlantic wind and waves. We anchored at the small island of Bequeia where we cleared in in and stayed a few nights at the beautiful Princess Margaret Beach. We then sailed on to a small island in the Grenadines that we had not visited before, Mayreau. We took a free buoy right in front of the Swedish-owned Mayreau Beach Club and Villas. We never met the owners but could use the pool and showers in return for buying something at the bar. Here we stayed for three days and spent much of the time snorkeling around the boat and the outside reefs. Mayreau is right next to the well-known marine reserve Tobago Cays, which we had actually also intended to visit as there would be fantastic snorkeling waters there. However, we were lucky enough to see so much beauty already at Mayreau with turtles grazing on the grass at the seabed and both stingrays as well as spotted eagle rays, so we decided to forego the Tobago Cays and rather spend more time at Mayreau. We snorkeled for hours, trying to follow the rays as they periodically dived to the seabed. They dug their noses down to the bottom so the mud fumed around them, and they ate what they could find of gastropods, mollusks, etc. and didn't seem to care at all about us who were snorkeling diagonally behind them. Incredible experiences just a few meters from the boat!

After Mayreau, we visited Union Island to be able to clear out of St. Vincent and the Grenadines. At Clifton harbor we were eagerly courted by local buoy keepers who wanted to "sell" us a berth. We had to be very firm that we didn't need it as we were only going to stay for a few hours and then sail on. Finally, one of them agreed to show us a place where we could anchor. He got a beer as a thank you and we took the dinghy into the port to clear out. We also had a short walk and got to buy fruit at a small market stall before we sailed on.

Only an hour or so later we arrived at Carriacou, which belongs to Grenada. Here we are now anchored at Paradise beach and across from here, we can see the small coral island Sandy Island. When we got here it almost felt like coming home! Familiar beaches and perhaps more of the views you see when you look up the Caribbean in a travel magazine. The only mistake we made here was not sailing directly to the "Port of entry" which is located a bit south of the island and clear in. We walked there instead, the day after arrival, and Captain Christer got a real scolding from the officials at customs and immigration office. Christer apologized, recanted and admitted the mistake. They told him how much fines you could get for the action and then we had to stand outside the building, feel a little ashamed, and wait for further measures. After 20 minutes, a woman came out and asked Christer to come back in. We got no fines, but an urge to do the right thing in the future. All the clearance papers were completed, the passports stamped and we could breathe a sigh of relief! 😊. We found that we had relaxed a little too much in terms of formality during our sailings between the different islands. Especially on the French islands, it has not been so rigorous, but now it was time to sharpen up again!


Our plans for the future?
We will stay at Carriacou and haul out the boat for a few hours to pressure wash, change anodes and look over the hull before heading to the main island of Grenada to receive our visiting sons ❤️. Hurricane season is starting soon and we expect to sail further south to the ABC-Islands at the end of June, then Colombia, Panama and possibly Costa Rica. At the end of November, we expect to cross the Panama Canal to the Pacific side and in December visit the Galapagos Islands. In order to solve everything financially and administratively and to be able to prepare the boat as well as the crew, we have chosen to use an agent for the Panama Canal and another agent for the visit to the Galapagos. It wasn't cheap but probably necessary. We keep in touch with them and have already received lots of instructions on how to prepare ourselves and the boat and what we can and cannot bring on board so we are busy keeping up to date. After the Galapagos, there will be a longer sail across the Pacific Ocean towards Polynesia. We think we will arrive in French Polynesia sometime in January 2025. We will probably stay at the islands there for several months and then sail on to Southeast Asia, but that may be a later question. Plans have a tendency to change several times when reality kicks in 😊

Now family time awaits in Grenada!


~~~~~~~~~~~~~~~


Vi lämnade Martinique och gjorde en nattsegling till St. Vincent och Grenadinerna som vi besökt när vi var på väg norrut. På vägen söderut passerade vi än en gång ön St. Lucia. Den här gången valde vi att gå på öns östsida för att få stadigare Atlantvind och -vågor. Vi ankrade vid den lilla ön Bequeia där vi klarerade in och stannade några nätter vid den vackra stranden Princess Margaret Beach. Därefter seglade vi vidare till en liten ö i Grenadinerna som vi inte besökt tidigare, Mayreau. Vi tog en ledig boj precis framför den svenskägda Mayreau Beach Club and Villas. Vi träffade aldrig ägarna men kunde utnyttja pool och duschar mot att vi köpte något i baren. Här stannade vi i tre dagar och ägnade stor del av tiden till att snorkla runt båten och reven utanför. Mayreau ligger strax intill det välkända marinreservatet Tobago Cays som vi egentligen också hade tänkt besöka då det skall finnas fantastiska snorklingsvatten där. Vi hade dock sådan tur att vi kunde se så mycket vackert redan på Mayreau med sköldpaddor som betade på gräsbotten och både stingrocka och fläckig örnrocka (Spotted Eagle Ray) så vi beslöt att avstå från Tobago Cays och hellre lägga mer tid på Mayreau. Vi snorklade i timmar och försökte följa rockorna när de med jämna mellanrum dök ner mot havsbotten. De borrade ner nosen mot botten så slammet rök om dem, och åt av det de kunde hitta av snäckor, mollusker m m och verkade inte alls bry sig om oss två som snorklade snett bakom dem. Otroliga upplevelser bara några meter från båten!

Efter Mayreau besökte vi Union Island för att kunna klarera ut från St. Vincent och Grenadinerna. Vid Clifton harbour blev vi ivrigt uppvaktade av lokala bojskötare som ville ”sälja” bojplats åt oss. Vi fick vara väldigt bestämda med att vi inte behövde det eftersom vi bara skulle stanna några timmar och sedan segla vidare. Till slut gick en av dem med på att anvisa oss en plats där vi kunde ankra. Han fick en öl som tack och vi tog dingen in till hamnen för att klarera ut. Vi hann också med en liten promenad och fick köpt frukt vid ett litet marknadsstånd innan vi seglade vidare.

Bara någon timme senare kom vi till Carriacou som tillhör Grenada. Här ligger vi nu ankrade vid Paradise beach och ser lilla korallön Sandy Island mittemot. När vi kom hit kändes det nästan som att komma hem! Välbekanta stränder och kanske mer av de vyer man ser när man slår upp Karibien i en resekatalog. Enda misstaget vi gjorde här var att inte direkt segla till ”Port of entry” som ligger en bit söderut på ön och klarera in. Vi promenerade istället dit, dagen efter ankomsten, och kapten Christer fick sig en rejäl utskällning av tjänstepersonerna på tull och immigration. Christer bad tusen gånger om ursäkt, ”pudlade” rejält och erkände misstaget. Han fick reda på hur mycket böter man kunde få för tilltaget och sedan fick vi vackert stå på utsidan byggnaden, skämmas lite, och invänta besked om vidare åtgärder. Efter 20 minuter kom det ut en kvinna som bad Christer att komma in igen. Några böter blev det inte men en uppmaning om att göra rätt i fortsättningen. Alla inklareringspapper var klara, passen stämplade och vi kunde andas ut! 😊Vi konstaterade att vi slappnat av lite för mycket vad gäller formalia under våra seglingar mellan de olika öarna. Särskilt på de franska öarna har det inte varit så noga men nu gällde det att skärpa till sig igen!

Våra planer framöver?
Vi kommer att stanna på Carriacou och lyfta upp båten några timmar för att spola av, byta anoder och se över botten innan vi ger oss av till huvudön Grenada för att ta emot våra söner som kommer på besök❤️. Orkansäsongen börjar snart och vi räknar med att segla vidare söderut till ABC-öarna i slutet av juni, sedan blir det Colombia, Panama och eventuellt Costa Rica. I slutet av november räknar vi med att ta oss över Panamakanalen till Stilla havssidan och i december besöka Galapagosöarna. För att lösa allt ekonomiskt och administrativt samt kunna förbereda båten och besättningen har vi valt att anlita en agent för Panamakanalen och en annan agent för besöket på Galapagos. Det var inte billigt men troligen nödvändigt. Vi håller kontakten med dem och har redan fått massor av anvisningar om hur vi skall förbereda oss och båten samt vad vi får och inte får ta med oss ombord så vi har fullt upp med att hålla oss uppdaterade. Efter Galapagos blir det en längre seglats över Stilla havet mot Polynesien. Vi tror vi kommer till franska Polynesien någon gång under januari 2025. Vi kommer säkert att stanna vid öarna där i flera månader och därefter segla vidare mot Sydostasien men när det blir av får bli en senare fråga. Planer har en tendens att ändra sig flera gånger när verkligheten lägger sig i 😊

Nu väntar familjeliv i Grenada!


Mayreau Beach Club and Villas


Spotted eagle ray (We could not take own photos)
Photo by Diego Delso. CC BY-SA 4.0


Union Island

YOU WILL ALSO LIKE

3 Commentaire(s)

 • Eva-Lena

  Låter helt underbart ☀️⛵️

  27 May 2024 Answer
 • Tinne

  Oj, ja det gäller att göra rätt 🤣 Låter som ni bara fortsätter att uppleva fantastiska platser. Hoppas det går bra att lyfta båten och att hon ser fin ut. Njut av era dagar med besök av sönerna Följer ert äventyr med spänning o väntar på nästa uppdatering 🤗

  30 May 2024 Answer
 • Kia

  Hej vänner ! Så kul att följa er blogg 🥰 Jag tror att ni fortfarande har det bästa framför er 😍 Stor kram från oss 🤗🤗❤️

  31 May 2024 Answer

Leave a reply

Latest articles

Quotes

" Out of sight of land the sailor feels safe. It is the beach that worries him. "