Preparations on Las Palmas de Gran Canaria

December 2023

We reached Las Palmas on Gran Canaria on December 1st. Several of the total of 25 boats that, like us, will cross the Atlantic in January were already in place at the pontoon that was reserved for us, participants in the Viking Explorers Rally https://www.vikingexplorersrally.com/ . Of the 25 registered boats, a large number are from the Netherlands and Sweden. Other participating boats come from the USA, Canada, Great Britain, Australia, New Zealand, Norway and Malta/Italy. We have counted the fleet consisting of 6 catamarans, 1 motor boat, 1 motor sailboat and the rest monohull sailboats. A pleasant and very helpful atmosphere has spread as more and more participating boats dock at the pontoon. In a joint group chat, everything from invitations to "bring your own beer and snacks" to requests for help to fix leaks, install solar panels, etc., offers for equipment that some want to get rid of and tips on good places for purchasing bits and bobs, etc., are aired. We help each other took care of each other's boats and re-moore them where needed.

We had about a week to explore the island before seminars and information meetings were to start from the organizer's side. Unfortunately, we both got a nasty cold and the time had instead to be spent taking it easy and staying away so that we could later participate in the activities required to prepare the boat and crew for the crossing. So, there was no tour, but we at least managed to see the final of the SSL Gold Cup (Star Sailors League), which was held in the waters outside our port on Gran Canaria. The Netherlands, Spain, Italy and the "underdogs" Hungary competed in a thrilling final sailing that was incredibly even, where the different boats took turns to be in the lead. The event itself could be followed by the audience on a large screen in a competition area at the Real Club Náutico de Gran Canaria. Although we cheered for Italy in the final, we were happy about Hungary's fine victory where Italy came as a good second. Our Dutch boat-friends and Spanish neighbors didn't look too sad either 😊

The Danish boat Wavester with the engineer Anders Lehmann and his 7-man crew and helpers on board was at our dock for a few days. Anders' story is an incredible story of zest for life and fighting spirit. After an accident that left him completely paralyzed from the neck down, he has fought on and started designing sailboats for the disabled. He sails his boats himself and now he was in Gran Canaria for further sailing across the Atlantic. The Viking Explorers participants gave him a resounding farewell before departing from the pontoon. A few days ago we saw that they had reached Cape Verde. You can follow the journey here: https://www.facebook.com/wavester.dk

On December 10, the Viking Explorer activities kicked off with seminars and useful information from the organizer about what to expect on the Atlantic voyage that will go via Cape Verde. Estimated departure is January 6. Now it's Christmas break and we will go to Sweden for Christmas and New Year's celebrations and make the final arrangements with the house. At the beginning of January, we are back on Anastacia with our third crew member, Christer's brother Lennart. Anastacia is now cleaned and inspected and prepared with most of what is needed in terms of equipment, safety and medications on board. We have checked the status of most things on the boat. New charts have been purchased for the new areas we will visit. The most important equipment such as engine, winches, etc. have been serviced and maintained. In terms of electricity supply, we have wind and hydro generators but lack good solar panels. They are now ordered and must be assembled before we set off. Food and water for 35 days are purchased and stowed away. We'll buy the last fresh food just before departure.

Now we take a break and wish everyone a Merry Christmas and a Happy New Year! 🎅🤶🎄

~~~~~~~~~~

Vi nådde Las Palmas på Gran Canaria den 1:e december. Flera av de totalt 25 båtar som, liksom vi, skall korsa Atlanten i januari var redan på plats vid den brygga som fanns reserverad för oss, deltagare i Viking Explorers Rally https://www.vikingexplorersrally.com/ . Av de 25 anmälda båtarna är en stor del från Nederländerna och Sverige. Övriga deltagande båtar kommer från USA, Canada, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland, Norge samt Malta/Italien. Vi har räknat flottan till 6 katamaraner, 1 motorbåt, 1 motorseglare och resten enkölade segelbåtar (monohulls). En trevlig och mycket hjälpsam atmosfär har spridit sig i takt med allt fler deltagande båtar lägger till vid bryggan. I en gemensam gruppchatt ventileras numera allt från inbjudningar med ”bring your own beer and snacks” till förfrågningar om hjälp för att fixa läckage, montera solpaneler etc, erbjudanden om utrustning som man vill bli av med samt tips om bra inköpsställen m m. Vi hjälpas åt med att se till varandras båtar och förtöjer om där det behövs.

Vi hade ungefär en vecka på oss att utforska ön innan seminarier och informationsträffar m m skulle dra igång från arrangörens sida. Tyvärr blev vi båda rejält förkylda och tiden fick istället läggas på att ta det lugnt och hålla oss undan så vi senare skulle kunna delta i de aktiviteter som krävdes för att förbereda båt och besättning på överfarten. Någon rundtur blev det alltså inte men vi hann i alla fall se finalen i SSL Gold Cup (Star Sailors League) som hölls i vattnen utanför vår hamn på Gran Canaria. Nederländerna, Spanien, Italien och ”underdogsen” Ungern tävlade i en rafflande finalsegling som var otroligt jämn där de olika båtarna turades om att ligga i täten. Själva eventet kunde följas av publiken på en storbildskärm på ett tävlingsområde på Real Club Náutico de Gran Canaria. Även om vi hejade på Italien i finalen så blev vi glada över Ungerns fina seger där Italien kom som god tvåa. Våra nederländska båtvänner och spanska grannar såg inte särskilt ledsna ut heller 😊.

Vid vår brygga låg under några dagar den danska båten Wavester med ingenjören Anders Lehmann och hans 7-mannabesättning och medhjälpare ombord. Anders historia är en otrolig berättelse om livslust och kämparanda. Efter att ha råkat ut för en olycka som gjorde honom helt förlamad från nacke och neråt, har han kämpat vidare och börjat designa segelbåtar för rörelsehindrade. Han seglar själv sina båtar och nu befann han sig på Gran Canaria för vidare segling över atlanten. Viking Explorersdeltagarna gav honom ett rungande farväl innan de gav sig av från bryggan. För några dagar sedan såg vi att de nått Cap Verde. Man kan följa resan här: https://www.facebook.com/wavester.dk

Den 10 december drog Viking Exploreraktiviteterna igång med seminarier och matnyttig information från arrangören om vad som väntar på Atlantseglingen som kommer att gå via Cap Verde. Beräknad avfärd är den 6 januari. Nu är det juluppehåll och vi kommer att åka till Sverige för jul- och nyårsfirande och ordna det sista med huset. I början av januari är vi tillbaks på Anastacia med vår tredje besättningsmedlem, Christers bror Lennart. Anastacia är nu rengjord och genomgången och förberedd med det mesta som behövs vad gäller utrustning, säkerhet och mediciner ombord. Vi vet status på det mesta på båten. Nya sjökort är inköpta för de nya områdena vi skall besöka. Den viktigaste utrustningen som motor, vinschar m m är servade. Vad gäller elförsörjning har vi vind- och hydro(vatten)generator men saknar bra solpaneler. De är nu beställda och skall monteras innan vi ger oss iväg. Mat och vatten för 35 dagar är inköpt och undanstuvad. Färskvarorna köper vi strax innan avfärd.

Nu tar vi paus och önskar alla en God Jul och Gott Nytt År!🎅🤶🎄


Las Palmas

 

 

 

 


SSL Gold Cup

 


Wavestar and Anders Lehmann. (Image courtesy of S/Y Sunriser)

 


The Viking Explorers Rally pontoon and Anastacia full of supplies under deck 😊

 


Hopeful young people advertising, wanting to join as crew and cross the Atlantic. Some with sailing experience, others just equipped with lots of dreams…🫤

 

YOU WILL ALSO LIKE

4 Commentaire(s)

 • Björn El. Patron Karlsen

  God Jul och Gott nytt År 👍🏼 från ett värmt Domincanska rep. 👍🏼😎

  18 December 2023 Answer
 • Anonymous

  Tack för all information, riktiga proffsseglare på långfärd. God Jul & Gott Nytt År Berit & Krister

  18 December 2023 Answer
 • Sven Hagberg

  Lycka till, en riktigt god jul och gott nytt år från hela familjen Hagberg👍⛵️

  21 December 2023 Answer
 • Päråke

  Go Tur!

  06 January 2024 Answer

Leave a reply